Wiadomości Członkowie Wspomnienia Dokumenty Regulamin

2015-03-21

Zebranie założycielskie

Podczas zebrania założycielskiego Klubu Seniora w dniu 8.01.2015 r. w wyniku głosownia uczestników założycieli powołano zarząd w składzie:
1. Marks Józef - przewodniczący
2. Łyko Wiesław - z-ca przewodniczącego
3. Szymański Alfred - z-ca przewodniczącego
4. Biesiada Jerzy - sekretarz jerzybiesiada@op.pl
5. Wabik Leszek - skarbnik

ponadto dodatkowo powołano dwóch członków zarządu w dniu 12.02.2015
6. Jankosz Teodor - członek zarządu
7. Kwaśniewski Ryszard - członek zarządu


2015-03-19

Klub Seniora przy Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Poligrafii już działa!
W dniu 8 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie założycielskie Klubu Seniora przy Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie. Wziął w nim udział Prezes Stowarzyszenia, kol. Antoni Matyasik. Podczas spotkania wybrano władze Klubu Seniora, którego Przewodniczącym został Józef Marks, Zastępcami Przewodniczącego – Wiesław Łyko i Alfred Szymański, Sekretarzem – Jerzy Biesiada a Skarbnikiem Leszek Wabik. Terminy spotkań Klubu ustalono na każdy drugi czwartek miesiąca o godzinie 11:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Berka Joselewicza 26 na krakowskim Kazimierzu. Członkowie Klubu podczas burzliwych dyskusji na kolejnych dwóch spotkaniach opracowali Regulamin Klubu Seniora, który aktualnie poddawany jest jeszcze konsultacjom. Ostateczny tekst zostanie zamieszczony w zakładce „Regulamin” na podstronie „Klub Seniora” na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowarzyszeniepoligrafow.pl . Doświadczeni krakowscy drukarze z dużym entuzjazmem podeszli do nowych zadań. Postanowili podzielić się z młodszymi drukarzami swoim bogatym doświadczeniem i opracować wspomnienia z przebiegu pracy zawodowej, których pierwszą część zaprezentował już kolegom Wiceprzewodniczący Klubu Wiesław Łyko. Zobowiązali się także do znalezienia w swoich bogatych zbiorach pamiątek z pracy w zawodzie drukarza i materiałów poligraficznych, które mogłyby zostać przekazane Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Pamiątki miałyby zasilić zasoby Muzeum w ramach stałej wystawy „Drukarstwo krakowskie XV – XX wiek”. Członkowie Klubu Seniora przy Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Poligrafii serdecznie zapraszają wszystkich chętnych seniorów – drukarzy do współpracy w ramach Klubu i zgłaszania się telefonicznie, mailowo lub przyjście na kolejne spotkanie, które zaplanowane jest na dzień 9 kwietnia 2015 r.
Jerzy Biesiada