Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU)

W dniu 27.04.2015 w siedzibie SPP odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące planów utworzenia jesienią br. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU), którego zadaniem będzie pozyskanie środków (dotacji) z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) w latach 2015 do 2021 na szkolenie kadry dla ściśle określonej branży, w naszym przypadku branży poligraficznej. Notatka ze spotkania znajduje się wdostępnej po zalogowaniu  zakładce DOTACJE UNIJNE.

Informacja o III Forum Finansowym

Informujemy i zapraszamy do skorzystania z udziału w III Forum Finansowym, które odbędzie się 15 czerwca w Krakowie http://www.marr.pl/projekty/mff/o-forum.html

Jest to  okazja do zapoznania się z najnowszą ofertą firm i instytucji finansowych oraz konsultingowych w zakresie możliwości rozwoju własnej firmy oraz pozyskania źródeł finansowania, ponieważ ważną częścią Forum będą konferencje, warsztaty i spotkania poświęcone możliwościom zwrotnego i bezzwrotnego finansowania przedsięwzięć realizowanych przez MŚP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Warto więc wziąć w nich udział.

Wśród panelistów III Małopolskiego Forum Finansowego znajdą się przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, władz samorządowych, instytucji otoczenia biznesu, świata polityki, nauki i biznesu

Korzyści dla zwiedzających:

Możliwość zapoznania się z ofertą firm i instytucji sektora finansowego oraz z zakresem wsparcia przedsiębiorców w ramach funduszy strukturalnych 2014-2020.

Bezpłatny udział w konferencji oraz warsztatach tematycznych.

Bezpłatne usługi doradcze w zakresie finansowania i rozwoju działalności gospodarczej

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zarówno na forum jak i na konferencje zalecamy szybką rejestrację on-line. Link do rejestracji na stronie Forum

Organizator:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

KONFERENCJA „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”

Szanowni Państwo,

W imieniu Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. Tadeusza Słomki serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji pt. „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka
– Startup – Przemysł”, która odbędzie się w dniach 28-29 maja 2015 r. w murach Akademii Górniczo-Hutniczej. Konferencja organizowana jest w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji pod patronatem Marszałka
Województwa Małopolskiego Marka Sowy. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo w załączniku oraz na stronie www.iati.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału zarówno przedstawicieli nauki jak i przemysłu zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań!

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy

PS. Szczegółowy program i formularz rejestracyjny znajduje się również
na stronie http://iati.pl/

Materiały do pobrania:

Klaster Przedsiębiorców Małopolskiej Poligrafii przystąpił do FORUM KLASTRÓW MAŁOPOLSKI

16.marca 2015 Wojciech Jawor i Maciej Dudek uczestniczyli w spotkaniu Forum Klastrów Małopolski www.forumklastrow.pl.
Najważniejszym celem FKM w marcu br. jest zgłoszenie i obrona uwag do Regionalnego Programu Operacyjnego. W tym celu przedstawiciele Klastrów spotkają się 20 marca (przygotowanie stanowiska) i 25 marca w Urzędzie Marszałkowskim (spotkanie z dyr. Szymańskim) gdzie będą bronić wniosków o środki finansowe na działalność klastrową.

V POLSKO – UKRAIŃSKA KONFERENCJA GOSPODARCZA

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie
Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie
Chrzanowska Izba Gospodarcza
Miasto Chrzanów

zapraszają na

V POLSKO – UKRAIŃSKĄ KONFERENCJĘ GOSPODARCZĄ

10 października 2014 r.
godz. 10.00

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie,
ul. Broniewskiego 4

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach:

www.malopolskie.pl, www.businessinmalopolska.pl oraz www.coie.gov.pl

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 6 października 2014 r.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Udział w konferencji bezpłatny

Szczegółowe informacje:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

tel. 12 620 91 62 oraz e-mail: Magdalena.Maciejewska-Gebis@umwm.pl

Zaproszenie