Witamy na stronie naszego Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska poligraficznego oraz próba przystosowania
do zmieniających się warunków organizacyjnych
i ekonomicznych na rynku poligraficznym.

Kliknij by przeczytać więcej
Musisz uaktualnić Flash Player'a Sprawdź jaką posiadasz aktualnie wersję..

Archiwalne ogłoszenia

2017-11-09

„Wspomnienia Nestorów Poligrafii Krakowskiej”

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Kraków realizuje zadanie publiczne polegające na opracowaniu i wydaniu „Wspomnienia Nestorów Poligrafii Krakowskiej”. Publikacja jest już dostępna do pobrania na naszej stronie internetowej TUTAJ
Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą historią krakowskiej poligrafii jej rozwojem i technologicznymi zmianami.

2017-06-22

Dzień Drukarza 2017

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii Kraków zorganizował w dniu 22 czerwca 2017r Galę z Okazji Dnia Drukarza, która odbyła się w Domu Polonii w Krakowie.
Zapraszamy do krótkiej relacji ze spotkania więcej...

2017-05-22

W dniu 22 maja 2017 roku podpisana została pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie a Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Poligrafii Kraków umowa na realizację projektu pod tytułem „ Wspomnienia Nestorów Poligrafii Krakowskiej” – opracowanie i wydanie publikacji.
Termin realizacji zadania publicznego 4 maj 2017r. do 30 listopada 2017r.
Koszt realizacji zadania 22 178 zł brutto, przy uzyskanej kwocie dotacji z Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 10 000 zł brutto.
Zrealizowane projekty

2017-04-22

Zgodnie z zarządzeniem nr 978/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.04.2017 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „ Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza” Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poligrafii Kraków otrzymało dofinansowanie w wysokości 10 000zł do projektu pod nazwą: „ Wspomnienia Nestorów Poligrafii Krakowskiej” – opracowanie i wydanie publikacji. W najbliższych dniach zostanie przesłana do Gminy Miejskiej Kraków urealniona wersja projektu, a następnie podpisana umowa z Gminą o jego realizację.

2017-01-24

24 stycznia 2017r. Zarząd Stowarzyszenia złożył wniosek w OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ W 2017 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIDZICTWA NARODOWEGO pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza” o realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wspomnienia Nestorów Poligrafii Krakowskiej” – opracowanie i wydanie publikacji.
do realizacji w okresie od 01.04.2017r. do 30.12.2017r.
wartość projektu                        30.558 zł
wnioskowana kwota dotacji       19.080 zł

2016-10-12

Targi Książki 2016

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej galerii z tego wydarzenia
więcej...

2016-10-12

Dzień Drukarza 2016

W dniu 16 września zorganizowana została Gala z okazji Dnia Drukarza.
Zapraszamy więcej...

2015-03-17

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii Kraków zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze , które odbędzie się dnia 08 kwietnia 2016r. o godzinie 15.00. w Hotelu Metropolitan przy ulicy Berka Joselewicza 19.

2015-03-02

25 lutego złożyliśmy wniosek o dotację w ramach:
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ,
W ZAKRESIE WSPIERANIA FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU OSÓB STARSZYCH
pod nazwą:
KLUB SENIORA – MISTRZOWIE DRUKARSTWA
do realizacji w okresie od 01.05.2016r. do 30.11.2016r.
Wnioskowana kwota dotacji to 21.420 zł2015-02-10

W pierwszych dniach lutego Zarząd Stowarzyszenia złożył 2 wnioski o dotacje związane z wydaniem kolejnych tomów "Księgi pamiątkowej Stowarzyszeń Drukarzy Krakowskich "

1. Konkurs: Patriotyzm Jutra - Koszt całkowity: 27.800,00 zł

Skrypt "Księgi pamiątkowej Stowarzyszeń Drukarzy Krakowskich za lata > 1945- 1989"

2. Konkurs Mecenat Kultury - Koszt całkowity : 25 328,00 zł
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W OBSZARZE KULTURY W 2016 r. REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
"Wspomnienia Nestorów Poligrafii Krakowskiej"2015-12-21

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w imieniu Zarządu Stowarzyszenia oraz swoim własnym przesyłam Wszystkim życzenia zdrowia, spokoju i szczęścia, a w nadchodzącym Nowym Roku licznych sukcesów i realizacji ambitnych planów zawodowych.

Prezes Zarządu
Antoni Matyasik2015-12-12

Szkolnictwo wyższe przyszłością małopolskiej poligrafii
Zaproszenie2015-12-12

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii Kraków
odbędzie się dnia 14 grudnia 2015r. o godzinie 18.00 . w Hotelu Europejskim Kraków ul. Lubicz 52015-12-12

AKTUALIZACJA DANYCH
Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą do Członków o przesłanie na adres: biuro@stowarzyszeniepoligtrafow.pl informacji o aktualnym stanie zatrudnienia2015-12-12

Zaproszenie do jubileuszowej edycji konkursu: INNOVATOR MAŁOPOLSKI
16 listopada 2015 ruszył konkurs na najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo Małopolski!
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców z kategorii mikro, małych i średnich firm którzy mogą poszczycić się sukcesami w opracowaniu własnych lub wdrażaniu uczelnianych nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych. Firmy, które chcą uczestniczyć w konkursie powinny posiadać siedzibę na terenie województwa małopolskiego i w terminie do 31 grudnia 2015 przesłać swój formularz zgłoszeniowy (on-line oraz listownie). Konkurs ma charakter otwarty i organizowany jest przez Politechnikę Krakowską Centrum Transferu Technologii poprzez projekt Enterprise Europe Network, przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się na stronie http://www.innovatormalopolski.pl Materiał filmowy - YouTube Zapraszamy do udziału!

Biuro Konkursu
CTT PK projekt EEN
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
12 628 20 45
innovator@transfer.edu.pl2015-12-12

MISJE GOSPODARCZE
Trwa nabór firm polskich na misje gospodarcze do Iranu, Arabii Saudyjskiej i do Algierii, które odbędą się w pierwszych miesiącach 2016 roku. Wyżej wymienione misje mają możliwość refundacji kosztów uczestnictwa do 50% pod warunkiem złożenia wniosków w Ministerstwie Gospodarki do dnia: 18 grudnia 2015. Szczegółowe informacje na temat omawianych misji znajdziecie Państwo na naszej stronie: www.scc.org.pl Informujemy również, że w pierwszej połowie nadchodzącego 2016 roku, poza wyżej wymienionymi, organizujemy misje gospodarcze firm polskich do: Izraela, Chin, Rosji, Kazachstanu i Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Gruzji i Białorusi. Misje te objęte są promocją świąteczno noworoczną w ramach której, wszystkie firmy które zgłoszą się w terminie do: 18 grudnia 2015 otrzymają 10% zniżkę w całkowitych kosztach uczestnictwa. Dodatkowo wszystkie omawiane misje są objęte Programami Branżowymi umożliwiającymi otrzymanie refundacji z MG w wysokości do 50% kosztów.
Szczegółowy kalendarz misji znajduje się na naszej stronie: www.scc.org.pl
Zapraszamy!
Silesia Chamber of Commerce Ltd.
Budynek Telewizji Wrocław
53-015 WROCŁAW
ul. Karkonoska 8
Tel: +4871 707 11 52
Fax: +4871 707 12 87
Mob: +48 729 405 473
e-mail: biuro@scc.org.pl office@scc.org.pl
www.scc.org.pl2015-10-22

Międzynarodowe Targi Książki 22-25.X.2015
Stoisko 51 w hali EXPO Kraków
Targi są otwarte dla zwiedzających w poniższych godzinach:

22.10.2015 (czwartek) 10.00-17.00 / 23.10.2015 (piątek) 10.00-19.00 / 24.10.2015
(sobota) 10.00-19.00 / 25.10.2015 (niedziela) 10.00-17.00

Aby uniknąć kolejek przy kasach EXPO Kraków, sugerujemy zakup biletu wstępu na Targi na stronie https://ekobilet.pl/targiwkrakowie/
Notatka z targów2015-10-22

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW POLIGRAFII KRAKÓW.
odbyło się w dniu 08.10.2015r w Drukarni Leyko.
W Zebraniu uczestniczyło 17-tu członków zwyczajnych.
NWZ było prawomocne do podejmowania uchwał w sprawie zmiany Statutu.
1. NWZ przyjęło nowy STATUT STOWARZYSZENIA, który w dniu 14 października został złożony do rejestracji do Sadu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia i zacznie być prawomocny po zarejestrowaniu (do 3-ch miesięcy).
2. Została wybrana Komisja Rewizyjna w składzie :
. Tomasz Kostecki - Przewodniczący
. Zbigniew Pamuła - członek
. Katarzyna Szumilas - członek
3. Zatwierdzone zostały zmiany wysokość składek członkowskich.
Nowe obowiązują od 1 listopada 2015r . Dla firm zatrudniających:
do 10-ciu pracowników 50zł/m-c
do 20-tu pracowników 100zł/m-c
do 50-u pracowników 150zł/m-c
powyżej 50-u pracowników 250zł/m-c.
Składki winny być regulowane do 15-tego dnia każdego miesiąca. Na notach listopadowych będą nowe stawki. Prosimy o terminowe płatności.
PROTOKÓŁ z WALNEGO ZEBRANIA
Sprawozdanie z zebrania2015-10-03

Zebranie Zarządu 21.10.2015r o godzinie 14.00
Odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia i poświęcone będzie Targom Książki w Krakowie
- stoisku Stowarzyszenia
- wspólnej ofercie2015-10-03

VIII Pielgrzymka Poligrafów, Drukarzy i Wydawców na Jasną Górę
W niedzielę, 4 października o godzinie 12.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, odbędzie się Msza Święta w intencji naszego środowiska. Po mszy odbędzie się spotkanie pielgrzymów z władzami zgromadzenia, na którym wystąpią zaproszeni goście honorowi, następnie wspólne zwiedzanie oraz posiłek.
Program pielgrzymki:
12:00 - Msza Święta
13:00 - Spotkanie pielgrzymów z władzami zgromadzenia
13:50 - Zwiedzanie
15:45 - Wspólny posiłek

Dla zainteresowanych istnieje możliwość spożycia obiadu w Częstochowie w Restauracji Klimaty, koszt obiadu z dwóch dań wraz z kompotem 40,00 zł za osobę.
Co roku w imieniu przedstawicieli naszego środowiska, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga przekazuje darowiznę dla Klasztoru Jasnogórskiego. W związku z powyższym, prosimy o wpłaty na godną ofiarę dla Klasztoru.
Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację na stronie PBKG
Link do rejestracji
W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Kancelarią Bractwa:
Iwona Malanowska - imalanowska@bractogutenberga.pl 4822 652 19 33; 48 502 6239 41
Ewa Pogorzelska - kancelaria@bractwogutenberga.pl 4822 652 19 33; 48 501 205801
Darowizny prosimy wpłacać na konto:
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
Bank Pekao SA O/Warszawa
Nr 92 1240 6074 1111 0000 4998 8217 w tytule przelewu "Darowizna na rzecz PBKG - Pielgrzymka"2015-09-19

Zebranie Zarządu
odbędzie się w środę 30 września o godz 14.00 w lokalu na Berka.
Program
1 Przygotowania do Walnego Zebrania Członków.
-dyskusja nad przesłanymi przez Członków uwagami do projektu zmian w statucie.
2.Dyskusja nad przesłanymi przez Członków uwagami do oferty funkcjonującej na stronie www Stowarzyszenia.
3. Zatwiedzenie harmonogramu prac nad Portfolio Stowarzyszenia ,zatwierdzenie projektu,nakładu,sposobów dystrybucji,kosztorysu.
4.Sprawy organizacyjne wniesione przez Klub Seniora.
5.Sprawy bieżące i wniesione przez Członków Zarządu.2015-09-08

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii - 8 października 2015 godz. 18.00 w siedzibie Drukarni Leyko, ul. Romanowicza 11
Porządek zebrania:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
3. Wybór komisji skrutacyjnej i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie propozycji statutu Stowarzyszenia z uwzględnieniem przesłanych uwag.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionego projektu statutu.
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu uzasadnienia proponowanych zmian wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych oraz dyskusja.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości zmiany składek członkowskich dla członków zwyczajnych. Proponowane wysokości składki dla członków zwyczajnych reprezentujących drukarnie i firmy zatrudniające:
do 10 pracowników 50zł/m-c
do 20 pracowników 100zł/m-c
do 50 pracowników 150zł/m-c
powyżej 50 pracowników 250zł/m-c
9. Wolne wnioski

Projekt statutu zostaje przesłany Członkom Stowarzyszenia w formie pliku tekstowego.

Prosimy o zapoznanie się z projektem i w terminie do 15 września br. i przesłanie swoich uwag. Korekty można dokonać w formie recenzji na przesłanym pliku lub w formie osobnych uwag.2015-07-22

Pakfood 2015
Zapraszamy do Poznania na targi opakowań żywności Pakfood 21-24.09.2015 http://www.pakfood.pl/pl/2015-07-14

Pogrzeb śp. Pana Czesława Sułka
byłego dyrektora Drukarni Prasowej i Drukarni Wydawniczej odbędzie się 16 lipca
10.30 Msza św. w kościele Redemptorystów Zamoyskiego 56,
12.00 pochówek na Cmentarzu Podgórskim2015-06-25

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie
W dniach 22- 25 października 2015r, odbędą się 19-te Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie w Międzynarodowym Centrum Targowo Kongresowym Kraków ul. Galicyjska 9.2015-06-25

Zebranie Zarządu SPP
W dniu 29.06.2015r . tj. poniedziałek o godz. 15.00 odbędzie się zebranie Zarządu SPP w siedzibie przy ul. Berka Joselewicza 26. Tematem zebrania będzie podsumowanie Dnia Drukarza oraz sprawy bieżące, w tym również : prac nad statutem i Targów Książki w Krakowie2015-05-26

spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii.
spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii. odbędzie się w dniu 27 05. 2015 r .tj środa o godz. 15.30 w siedzibie przy ul. Berka Joselewicza 26. W programie: przyznanie medali Largitores Luminis omówienia spraw związanych z Dniem Drukarza, sprawy bieżące2015-05-23

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie ogłasza nabór na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy dla kwalifikacji A.14. Realizacja procesów introligatorskich w zawodzie 732201 introligator. Przewidywany czas trwania kursu - 12 miesięcy. Liczba godzin kursu - 715 godzin zajęć i 52 godziny praktyki zawodowej. Słuchaczem Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego może być każda osoba pełnoletnia, która posiada świadectwo ukończenia gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego lub technikum. Szczegółowe zasady kursu określa Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie. Kurs jest bezpłatny dla obywateli RP. Wysokość opłat dla cudzoziemców określa bieżąca Uchwała Rady Miasta Krakowa. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły w terminie 18 maja – 31 sierpnia 2015 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły, podanie, kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu tożsamości, 1 fotografia (podpisana ołówkiem na odwrocie) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie. Regulamin kursów oraz dokumenty do pobrania na stronie www.zspm.malopolska.pl2015-05-23

PROTOKÓŁ z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO
Sprawozdanie z zebrania


2015-04-14

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia
Sprawozdanie z zebrania


2015-04-10

Frankfurt Book Fair'2015 14.10.2015 - 18.10.2015
Messe Frankfurt-Germany More than 275.000 people know exactly where they will be come October. Each year around 7.275 exhibitors present their products and meet new business partners. The Frankfurt Book Fair is the number one event for your business deals. From 14 - 18 October 2015 professional trade visitors worldwide would visit this fair . Whether you are a bookseller, Publisher, translator, librarian, educator or student, fair has all the information for you.2015-04-02

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie
odbędzie się w dniu 7 maja 2015 r (czwartek) o godz 14.00
w restauracji Fab Fusion ul.Berka Joselewicza 19.2015-03-24

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia
Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie,
odbędzie się 26 marca 2015 r, o godz 14.00 w siedzibie Zarządu, ul. Berka Joselewicza 26

Sprawozdanie z zebrania


2015-03-24

POLIGRAFIA
Międzynarodowe Targi Maszyn, materiałów i Usług Poligraficznych
26-29.05.2015, Poznań


  • 2015-03-04

   SPOTKANIE WIELKANOCNE
   Prezes Antoni Matyasik zaprasza na
   SPOTKANIE WIELKANOCNE Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii
   1 kwietnia 2015 o godz. 18.00 w Hotelu EUROPEJSKIM ul Lubicz 3   2015-02-28

   SPOTKANIE z PREZESEM ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW
   18.02.2015 w siedzibie SPP przy B.Joselewicza odbyło się spotkanie
   z Prezesem ZPP Cezarym Kaźmierczakiem.
   SPP reprezentowali V-ce Prezes W.Jawor i członek Zarządu M.Dudek.
   C.Kaźmierczak omówił działania ZPP zmierzające do zmian w ustawodastwie
   korzystnych dla Małych Przedsiębiorstw.
   Zobowiązał się do przesłania drogą emailową streszczenia
   swojej wypowiedzi oraz warunków przystąpienia do ZPP.   2015-02-28

   Sprawozdanie z wycieczki
   Sprawozdanie   2015-01-27

   Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia
   termin : środa 04.02.2015 r. o godz 13.00

   Pobierz sprawozdanie ze Spotkania Zarządu 03.04.2015r   2014-11-18

   SPOTKANIE WIGILIJNE

   Zapraszam bardzo serdecznie, wszystkich członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie,
   na uroczyste spotkanie Wigilijne, które odbędzie się 17.12.2014 r. (środa) o godz. 18.00 w Hotelu Europejskim przy ul. Lubicz 6.

   Tradycyjnie też proszę o potwierdzenie chęci wzięcia udziału w spotkaniu (TAK -NIE).
   Sekretarz
   Zbigniew Krupiński   2014-11-12

   Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia
   termin : piątek 14.11.2014 r. o godz 13.00
   miejsce: lokal Stowarzyszenia przy ul. Berka Joselewicza 26

   Pobierz sprawozdanie ze Spotkania Zarządu 14.11.2014r   2014-10-28

   TARGI KSIĄŻKI
   W dniach 23-26.10.2014 r. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poligrafii
   uczestniczyło w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie.
   Stowarzyszenie wynajęło stoisko, na którym zaprezentowało loga i adresy wszystkich członków Stowarzyszenia.

   Dodatkowo 6 drukarń zrzeszonych w Stowarzyszeniu: Drukarnia Grafkarton, Technet,
   Drukarnia Wydawnicza im. L. W. Anczyca, Legra, Firma AB i Zbi-graf,
   wynajęło od Stowarzyszenia część stoiska i tam prezentowało swoje produkty.
   Ponieśli z tego tytułu stosowne koszty wynoszące blisko 70% wszystkich kosztów uczestnictwa w Targach.
   Pobyt na Targach pozwolił nam zaprezentować się jako grupa zakładów współpracujących ze sobą.
   Było to zauważone przez osoby zwiedzające, a związane z branżą poligraficzną.
   Kilkuset wystawców spowodowało, że do hal targowych przybyło tysiące klientów i zwiedzających.
   Było wiele owocnych spotkań, ale również i my mogliśmy zobaczyć jakie są potrzeby klientów odwiedzających księgarskie stoiska.
   Targi dobiegły końca ale już dziś powinniśmy pomyśleć jak zaprezentować się na podobnych wystawach targowych.

   Sekretarz
   Zbigniew Krupiński   2014-10-17

   Zmarł nasz kolega Józef Skiba
   długoletni pracownik Drukarni Prasowej.
   Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Podgórskim we środę 22. 10. 2014 r.o godz 11.00


   2014-10-07

   Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia
   termin : poniedziałek 13.10.2014 r. o godz 14.00
   miejsce: siedziba Drukarni Leyko, ul. Romanowicza 10

   Pobierz sprawozdanie ze spotkania Zarządu

   2014-09-18

   W dniu 7 września 2014 odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie.
   Pobierz sprawozdanie z zebrania

   2014-09-11

   ANKIETA:
   1. Czy ktoś skorzystał z przetargów, które są podawane na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia?
   2. Chcemy wiedzieć czy jest zainteresowanie w/w i czy warto tę stronę utrzymywać?
   Proszę o odpowiedź TAK lub NIE email :zbigraf@gmail.com


   2014-09-11

   WYJAZD BARDZO INTEGRACYJNY
   W dniu 26 - 27 organizujemy wyjazd do Szczawnicy.
   Wyjazd o godz 15 30 z pod dawnej siedziby drukarni Grafkarton ul. Berka Joselewicza 26
   *W programie: *
   26.09.2014 r.
   g 18.00 zakwaterowanie *w Hotelu Jan, *
   obiadokolacja i wieczorne rozmowy.
   *g 20.00 Jaworki "Muzyczna owczarnia"*, występ zespołu JAZZOOM
   *Tworzą go trzy jazzujące kobiety: Anna Basista - wokalistka, Ewelina
   Serafin - flecistka oraz liderka zespołu Kasia Zawieracz, która gra,
   komponuje i pisze teksty piosenek. Tym razem do współpracy panie zaprosiły
   trzech panów: pianistę Dawida Rudnickiego, kontrabasistę Michała Braszaka
   oraz Michała Peikera grającego na perkusji.*

   *Jeśli lubisz swingujące jazzowe standardy, nastrojową bossa novę, ognistą
   sambę, znane piosenki w nowych aranżacjach, bluesa i funk to posłuchaj
   muzyki w wykonaniu JazZoom. Grają z twórczą pasją i radością, którą chcą
   dzielić.*
   27.09.2014 r.
   g 9.00 śniadanie,
   a po śniadaniu wycieczka do Szczawnicy i wyjazd na Palenicę
   g 13.30 obiad i powrót do Krakowa.

   Koszt to 140 zł za Hotel Jan (w tym posiłki)
   + 60 zł za koncert
   Nad transportem pomyślimy gdy będzie znana liczba wyjeżdżających

   Proszę wszystkich członków o pilną odpowiedź do Zbigniew Krupiński. TAK lub NIE
   Sprawozdanie z wycieczki

   2014-09-03

   Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii będzie obradował w Krakowie.
   Obrady odbędą się w poniedziałek 08.09.2014 r. od godziny 14.00
   w siedzibie zarządu przy ul. Berka Joselewicza 26

   2014-07-01

   Na spotkaniu Zarządu SPP omawiano uczestnictwo Stowarzyszenia w Krakowskich Targach Książki - X 2014.
   Pobierz sprawozdanie z zebrania

   2014-07-01

   Na spotkaniu Zarządu SPP omawiano uczestnictwo Stowarzyszenia w Krakowskich Targach Książki - X 2014.

   2014-06-30

   Zarząd SPP złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o uhonorowanie Drukarni SKLENIARZ Małopolską Nagrodą Gospodarczą

   2014-06-09

   W dniu 9 czerwca 2014 roku odbyło się Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie.
   Pobierz sprawozdanie z zebrania

   2014-06-04

   Zapraszam na zebranie Zarządu w byłej Drukarni Grafkarton w dniu 9. 06. 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 14 30, ul. Berka Joselewicza 26.
   Z poważaniem,
   Zbigniew Krupiński

   2014-05-19

   Zapraszamy członków Zarządu Stowarzyszenia na zebranie we wtorek 20. 05. 2014 r. o godz 14 30 w siedzibie Drukarni Grafkarton ul. Berka Joselewicza 26.
   Pobierz sprawozdanie z zebrania

   2014-04-29

   Zarząd Stowarzyszenia organizuje w dniach 16-17.05.2014 wycieczkę do Szczawnicy. Wyjazd o godz 15:30, zbiórka pod Drukarnią Leyko ul. Romanowicza 11.
   Prosimy o potwierdzenie udziału,
   Z powazaniem, Zbigniew Krupiński
   Pobierz sprawozdanie z wycieczki


   2014-04-28

   Zapraszam Zarząd Stowarzyszenia na zebranie, które odbędzie się 28. 04. 2014 (poniedziałek) o godz 14:00 w dawnej siedzibie Drukarni GRAFKARTON przy ul. Berka Joselewicza.
   Pobierz sprawozdanie ze Spotkania Zarządu 28.04.2014r

   2014-04-23

   W dniu 30. 05. 2014 o godz 18:00 w Hotelu Europejskim organizujemy tradycyjny już Dzień Drukarza. Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia wraz z osobami towarzyszącymi.

   Mam nadzieję, że będzie to znów wieczór, który pozostanie w pamięci.
   Z poważaniem
   sekretarz Zbigniew Krupiński
   Pobierz sprawozdanie z tego wydarzenia
   obrazek obrazek obrazek
   obrazek obrazek obrazek

   2014-04-07

   Na stronie dla członków Klastra zostało zamieszczone sprawozdanie ze spotkania członków Klastra z Panem Tomaszem Stawosem z Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, które odbyło się 07.04.2014 r w siedzibie drukarni Leyko.

   2014-04-01

   W dniu 16. 04. 2014 r (środa) o godz 16 w byłej siedzibie Drukarni
   GRAFKARTON ul. Berka Joselewicza, Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie organizuje spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych. Wszystkich, którzy chcą się spotkać, wymienić życzenia serdecznie zapraszamy. Smaczny katering będzie czekał na gości.
   Proszę o potwierdzenie przybycia

   2014-04-01

   Zapraszamy członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii, na spotkanie które odbędzie się w poniedziałek 07.04.2014r o godzinie 10.00 w siedzibie Drukarni Leyko, ul. Romanowicza 11. Gościem specjalnym będzie Pani Zofia Gródek-Szostak z Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, omówi ona koncepcję finansowania przedsiębiorczości w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
   Proszę o potwierdzenie obecności

   2014-03-20

   Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia wybrało nowego Prezesa Zarządu, jest nim Pan Antoni Matyasik.

   2014-03-13

   Dnia 17.03.2014 roku (tj. poniedziałek) o godzinie 14.00 na ul. Berka Joselewicza 26 (pierwsze piętro) odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia.

   Omawiany był m. in. temat funduszy i wniosków unijnych.
   Pobierz sprawozdanie ze Spotkania 17.03.2014r   2014-02-24

   Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 20. (czwartek) marca 2014 r. o godz. 14.00 w hotelu METROPOLITAN przy ul.Berka Joselewicza 19. parking - berka 32 (biedronka)

   Proponowany porządek zebrania:
  • Wybranie przewodniczącego zebrania
  • Powołanie komisji rekrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków
  • Wnioski z sali dotyczące porządku zebrania i zatwierdzenie porządku zebrania
  • Podsumowanie roku
  • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2013
  • Sprawozdanie z działalności Klastra
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2013
  • Przyjęcie bilansu
  • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
  • Wybory nowego Zarządu
  • Odczytanie wyników wyboru nowego Zarządu
  • Wolne wnioski i zakończenie zebrania


  • 2014-02-17

   W dniu 12.02.2014 roku (tj. środa) o godzinie 14.00 w siedzibie firmy Primar odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia.

   Pobierz sprawozdanie ze spotkania 12.02.2014r

   2014-01-08

   Zarząd Stowarzyszenia zaprasza 20. 01. 2014 r. o godz 14:oo w siedzibie Drukarni Leyko na spotkanie w sprawie możliwości obniżenia kosztów energii elektrycznej dla członków Stowarzyszenia. Na spotkaniu tym Zarząd również przedstawi sprawozdanie z działalności w sprawie KLASTRA.

   Sprawozdanie z spotkania dostępne na stronie Dla Członków

   2013-12-20

   Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia składam Wszystkim serdeczne życzenia. Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie wiele spokoju, radości i szczęścia. Niech Nowy Rok przyniesie nam Wszystkim przyjemność, miłość, pomyślność i spełnienie wszystkich marzeń. Życzę wszystkiego najlepszego tak w życiu osobistym jak i zawodowym.

   błąd wyświetlania

   Życzy Przezes Zarządu Stowarzyszenia

   Wojciech Jawor

   2013-12-13

   dnia 13. 12. 2013 r. odbyło się spotkanie w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego poświęcone aktualnym możliwościom pozyskania dofinansowania działań Klastra w zakresie programów:
  • Wspierania eksportu
  • Wiedza, praktyka, współpraca
  • Zielone światło innowacji

  • Pełne sprawozdanie dostępne jest na stronie Klastra

   2013-12-06

   Walne zebranie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie
   Sprawozdanie z zebrania

   2013-10-22

   Wycieczka członków Stowarzyszenia do Szczawnicy 18-19.10.2013
   Sprawozdanie Jaworki

   2013-06-06

   06.06.2013 Walne zebranie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie
   sprawozdanie

   2013-04-25

   18 kwietnia odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Zmieniono zapis statutu Stowarzyszenia, dotyczący wyboru nowego Zarządu. Na jednoroczną kadencję wybrano nowy Zarząd w składzie:
   Wojciech Jawor – prezes Zarządu
   Antoni Matyasik i Zbigniew Leyko vice prezesi Zarządu
   Zbigniew Krupiński – sekretarz Zarządu
   Piotr Janicki i Adolf Wabik – członkowie Zarządu

   Ustępujący Zarząd serdecznie dziękuje panu Włodzimierzowi Skleniarzowi za udostępnienie pomieszczeń drukarni celem odbycia zebrania.

   2013-04-03

   Sprawozdanie z wyjazdu integracyjnego do Białki Tatrzańskiej 1-2.03.2013
   sprawozdanie z wyjazdu 1-2.03.2013

   2012-12-19

   Zapraszam do kliknięcia w odnośnik poniżej w celu obejrzenia krótkiej galerii z ostatniego spotkania Stowarzyszenia
   klinij tutaj!

   2012-12-10

   Zapraszamy wszystkich Członków i sympatyków Stowarzyszenia wraz z osobami towarzyszącymi na uroczyste spotkanie dnia 14 grudnia o godzinie 18:00 w teatrze PWST przy ulicy Straszewskiego 21.

   2012-08-01

   Pragnę powiadomić i zaprosić wszystkich kolegów do wzięcia udziału w uroczystościach pogrzebowych naszego kolegi Karola Marca, które odbędą się 6 sierpnia, o godzinie 13:40 w Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim

   2012-07-30

   Z przykrością informujemy, że 29 lipca 2012 roku w godzinach porannych zmarł nasz wieloletni kolega Karol Marzec, założyciel i współwłaściciel Drukarni Colonel. Karol Marzec
   Będziemy o Nim pamiętać.

   2012-05-30

   25 maja 2012 roku obchodziliśmy uroczyście Dzień Drukarza. W tym dniu świętowaliśmy też 70-lecie pracy zawodowej Pana Adolfa Wabika Nestora poligrafii Krakowskiej. Nowo przyjętym członkom Stowarzyszenia zostały wręczone certyfikaty, a wielu drukarzy wyróżniono Medalem „Largitores Lumunis”.
   W multimedialnym okienku na stronie głównej znajdują się zdjęcia z uroczystości.
   (zdjęcia przesuwamy klikając w prawy dolny róg ramki)

   2012-01-11

   W środę 11 stycznia 2012 roku, na Cmentarzu Podgórskim pożegnaliśmy naszego Kolegę i Przyjaciela pana Jana Maślankę, założyciela Drukarni Vacat.

   2012-01-04

   Sprawozdanie ze spotkania wraz z galerią dostępne jest w tym oto miejscu

   2011-12-09

   Uroczyste spotkanie środowiska poligrafów połączone z wręczeniem medali
   "Honoris Gratia" oraz "Largitores Luminis"

   2011-12-05

   Otwarcie strony internetowej Stowarzyszenia