Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poligrafii - Kraków

     Pomysł założenia organizacji zrzeszającej przedsiębiorców poligrafii zarówno w zakresie usług poligraficznych jak i zaopatrzenia w materiały poligraficzne zrodził się w połowie 2008 roku. Pomysłodawcą, i głównym inicjatorem był nestor krakowskiej poligrafii mgr Adolf Wabik.

     Pan Adolf Wabik zainicjował i walnie przyczynił się do uczczenia 750-lecia Lokacji Krakowa na prawie Magdeburskim w środowisku poligraficznym. Z tej okazji w Hotelu Grand odbyła się miła uroczystość, na której szereg przedsiębiorców naszego środowiska zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi, regionalnymi, a wielu otrzymało, wybity specjalnie na tę okazję, pamiątkowy medal, zatytułowany: "Twórcom i Zasłużonym Krakowskiej Poligrafii Wolnej Rzeczypospolitej".

     Wspomniana wyżej uroczystość pozwoliła pomysłodawcom zgromadzić dużą część krakowskiego środowiska poligraficznego. W kuluarach Hotelu Grand rozwinęła sie bliżej myśl założenia Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii. Powstała 15-to osobowa grupa inicjatywna, której przewodniczenie powierzono panu Adolfowi Wabikowi.

     Po kilkunastu spotkaniach tejże grupy inicjatywnej udało się wypracować projekt Statutu Stowarzeszenia, który po konsultacjach prawnych, wraz z wnioskiem został złożony do rejestracji w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście.

     3 grudnia 2009 roku XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego naszego Stowarzyszenia pod Nr. KRS 0000343583. Na siedzibę w chwili obecnej przyjęła nas gościnnie Drukarnia LEYKO. Aktualnie siedziba Stowarzyszenia znajduje się na Berka Joselewicza 26. Tam też odbywa się większość spotkań w ramach statutowej działalności.

     W chwili obecnej Stowarzyszenie zrzesza 29 członków. Na naszej stronie można uzyskać kontakt drogą elektroniczną z wszystkimi członkami Stowarzyszenia.

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu silnej organizacji, zrzeszającej krakowskich poligrafów.

      Jeśli pragną Państwo dołączyć do naszego Stowarzyszenia, bardzo prosimy o pobranie deklaracji i kwestionariusza, wypełnienie ich i przesłanie na adres Stowarzyszenia, lub drogą mailową

Deklaracja, oraz kwestionariusz są do pobrania po prawej stronie w odnośnikach.do góry